[object Object]

yeni dijitalHARIKALAR DIYARI

Öğrencilere dijital yeteneklerini geliştirebilecekleri yeni gerçeklikte kendilerini keşfetmelerine yardım edecek bir alan sağlıyoruz

Kodland'da baş kahramanlar çocuklardır

Çocuklar dünyayı değiştirme gücüne sahiptir. Onları kendilerine inanmaları ve fikirlerini hayata geçirmeleri için teşvik ediyoruz.

Desteklediğimiz eğitim ilkeleri

Eğitim sürecinin merkezinde çocukların ilgi alanları ve hedefleri yer alır
Eleştirel düşünme ve takım çalışması gibi basit beceriler, zor beceriler kadar önemlidir
Çocukların öğrenebileceği, yaratabileceği ve gelişebileceği güvenli bir dijital ortam sağlıyoruz

More than just numbers daha fazlası

750
Öğretmenle
23.000
Öğrenciler
33.000
Projeler
Beceriler

Gerçek tutku ile çevrimiçi eğitim

Çevrimiçi öğretim, Kodland'ın gerçek dünyanın sınırlarını aşmasına izin veriyor, ancak ekranın diğer tarafında hepimiz insanız.
Kodland, 2018'den beri çocuklara dijital becerileri başarıyla öğretiyor ve biz uluslararası büyümeye devam etmeyi kişisel görevimiz haline getiriyoruz.
Kodland ekibi