Fantastyczne Projektowanie Światów

Bądź kreatywny: twórz własne niesamowite światy fantasy
Rysunek
Tworzenie
Animacja
3D
WIEK
10-12
WYMAGA
Użytkownik komputera
POZIOM
Początkujący
CZAS TRWANIA
32 lekcje
Wypróbuj ten kurs

O kursie

Ten kurs jest przeznaczony dla dzieci, które chcą tworzyć swoje własne kreskówki oraz rysunki na laptopie, a także projektować własne światy 3D, aby ich użyć w swoich grach i animacjach.

Pomożemy zdobyć wszelkie potrzebne umiejętności do rozwoju w środowisku kreatywnym, pracy ze specjalistycznymi programami do tworzenia ilustracji, animacji oraz modeli 3D.

Nasz kurs to nie tylko zestaw prostych ilustracji, animacji i umiejętności 3D. To wyjątkowa kreatywna droga: od idei do implementacji!

PORUSZANE TEMATY
    • Zastosuj podstawy projektowania w projektach
    • Praca w profesjonalnym oprogramowaniu do projektowania
    • Podstawowa znajomość animacji rysunkowej
    • Tworzenie modeli 3D

Przykład projektu

wyniki kursu
Autorska postać i lokacja stworzona przy użyciu wiedzy z zakresu projektowania podstawowego i rysunku cyfrowego
wyniki kursu
Stylowy komiks z ciekawą fabułą, wykorzystujący własne postacie ucznia, tła i inne ilustracje
wyniki kursu
Umiejętność tworzenia grafiki koncepcyjnej: wizualnej koncepcji postaci, ogólnie świata i zastosowania jej do ilustracji
wyniki kursu
Pełnometrażowy film animowany 2D oparty na komiksowej historii, z wykorzystaniem Twojego projektu i przy użyciu profesjonalnych zasad animacji
wyniki kursu
Własne wizualizacje 3D ludzi, zwierząt i lokacji w specjalnym programie Tinkercad stworzone z wykorzystaniem zasad modelowania 3D
wyniki kursu
Opracowana animacja końcowego projektu 3D, stworzona w specjalnym oprogramowaniu do animacji 3D
Więcej projektów w HUB

Jude Neary, 16 lat, studiuje projektowanie światów

Program kursu

Moduł 1. Rysowanie postaci do przyszłej kreskówki/gry oraz animowanie jej

Lekcja 1: Zanurzenie się w fantastyczny świat i proces tworzenia postaci!

Lekcja 2: Jak narysować ciało postaci w Aggie.io

Lekcja 3: Jak rysować twarze i emocje w Aggie.io

Lekcja 4: Dokończenie rysunków postaci i animowanie ich

Rezultat: autorska postać z podstawowymi animacjami

Moduł 2. Pierwsze kroki w animacji

Lekcja 1: Animacja zespołowa 2D

Lekcja 2: Animacja wektorowa 2D. Animacja na podstawie trajektorii

Lekcja 3: Tworzenie storyboardu postaci

Lekcja 4: Animacja pojedynczej klatki postaci

Rezultat: animowane wideo z własną postacią

Moduł 3. Sceneria dla przyszłej kreskówki/gry

Lekcja 1: Warsztat: eksploracja fantastycznego świata i lokacji!

Lekcja 2: Eksperyment: dokończ swoją scenerię

Lekcja 3: Stwórz własną scenerię dla twojej postaci

Lekcja 4: Animowanie postaci w stworzonej scenerii

Rezultat: rysowanie scenerii dla przyszłych kreskówek albo gier

Moduł 4. Tworzenie komiksu

Lekcja 1: Wprowadzenie do programu Krita. Wymyślanie historii

Lekcja 2: Zasady tworzenia kompozycji: rozpoczęcie pracy nad stroną

Lekcja 3: Zakończenie prac nad stroną

Lekcja 4: Ostateczne poprawki: tworzenie okładki komiksu

Rezultat: stylowy komiks z interesującą fabułą, wykorzystujący ilustracje uczniów

Moduł 5. Pracowanie nad kreskówką opartą o komiks

Lekcja 1: Scenorys dla klatek kluczowych w kreskówce

Lekcja 2: Finalizowanie prac nad scenami kreskówki

Lekcja 3: Składanie klatek kreskówki

Lekcja 4: Dodawanie efektów, dźwięków do ukończonej kreskówki

Lekcja 5: Warsztat: Nauka promowania swojej kreskówki!

Rezultat: kompletna kreskówka 2D, na podstawie scenorysu komiksu, używająca własnych postaci, scenerii i projektów

Moduł 6. Modelowanie środowiska dla kreskówki albo gry

L1: Wprowadzenie do modelowania 3D

L2: Zapoznanie się z podstawowymi kształtami

L3: Modelowanie postaci

Rezultat: uczniowie użyją programu Tinkercad do tworzenia swoich postaci w wydaniu 3D. Stworzą także zasoby 3D do przyszłych lokacji

Moduł 7. Modelowanie scen 3D

L1: Praca nad krajobrazem 

L2: Przesyłanie lokacji

L3: Ustawianie efektów audiowizualnych

L4: Poruszanie postaci przez scenografię

Rezultat: uczniowie upiększą swoje ukończone projekty świetnymi animacjami, wszystkimi stworzonymi w dedykowanej aplikacji do tworzenia animacji 3D

Moduł 8. Moduł projektu

L1: Hackathon: zastanawianie się nad pomysłami i planowanie swoich projektów!

L2: Tworzenie w Sprincie, część 1 

L3: Tworzenie w Sprincie, część 2 

L4: Prezentacja projektu końcowego

Rezultat: uczniowie zaplanują swoje wymarzone projekty i wykonają je, korzystając ze swoich oryginalnych pomysłów. Projektem końcowym może być komiks, kreskówka lub animacja 3D

Jak wyglądają zajęcia w Kodland?

Pierwsze spotkanie
Uczniowie łączą się z platformą zgodnie z podanymi instrukcjami, zapoznają się z nauczycielem, innymi uczniami
Praktyczne podejście
Na każdej lekcji uczniowie poznają nowy temat, utrwalają wiedzę przez praktykę, a następnie wykonują pracę domową
Tworzenie projektu
Podczas kursu, uczniowie wybierają temat swoich projektów i zaczynają pracę nad nimi
Prezentacja projektu
Uczniowie publikują swoje projekty online i przedstawiają je na zakończeniu kursu